Jeżeli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie, pamiętaj o tym, że nie musisz być tylko biernym obserwatorem.
Masz społeczny obowiązek zgłosić przemoc na Policję lub do Prokuratury.


Jeżeli jedna, z różnych powodów, nie chcesz tego robić samodzielnie, zawsze możesz poprosić o pomoc pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej, dzielnicowego lub przedstawiciela organizacji pozarządowej zajmującej się tematyką przemocy.

Pamietaj! Przemoc karmi się tajemnicą.