Przemoc w rodzinie jest w Polsce przestępstwem ściganym z urzędu. W przypadku jej podejrzenia odpowiednie służby mają obowiązek wszczęcia postępowania niezależnie od woli osoby pokrzywdzonej.

Jeżeli została wszczęta procedura “Niebieska Karta”, osoba podejrzewana o stosowanie przemocy otrzyma wezwanie na spotkanie Grupy Roboczej.


Jeżeli masz problem z agresją wobec osób najbliższych możesz skorzystać z porad specjalistów i wziąć udział w spotkaniach terapeutycznych. Informacje o prowadzonych zajęciach możesz uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej lub Bielańskim Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym.