Aktualny skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

 1. Przedstawiciele jednostki organizacyjnej pomocy społecznej:
  • Agata Piotrowska
  • Dominika Pawlak
  • Iwona Stolarska
  • Izabela Nowak
  • Katarzyna Kuncewicz-Dmowska
  • Martyna Pisarek
  • Romana Kuczowska
 2. Pracownik Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy:
  • Patryk Utowka
 3. Przedstawiciel Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy:
  • Joanna Zielińska
 4. Przedstawiciel Policji:
  • Marek Kolasiński
 5. Przedstawiciele oświaty:
  • Iwona Pyzowska
  • Kinga Kipa
 6. Przedstawiciel ochrony zdrowia:
  • Małgorzata Sankowska
 7. Przedstawiciel organizacji pozarządowych:
  • Piotr Hartmann
 8. Kuratorzy sądowi:
  • Weronika Korsak-Sochacka,
  • Renata Sobczuk

Przewodnicząca Zespołu

 • Agata Piotrowska

Zastępcy Przewodniczącej Zespołu

 • Katarzyna Kuncewicz-Dmowska
 • Iwona Pyzowska
 • Piotr Hartmann