Przemoc w rodzinie może dotyczyć każdego, niezależnie od jego płci, wieku, pozycji społecznej, zamożności, wykonywanego zawodu, stanu zdrowia czy wykształcenia.

Niezależnie od tego czy jesteś osobą doświadczającą przemocy, stosujesz przemoc czy też jesteś jej świadkiem, możesz uzyskać pomoc od Zespołu Interdyscyplinarnego oraz służb i instytucji współdziałających w ramach systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ustawowa definicja przemocy domowej:

Jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:
a) narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
b) naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
c) powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,
d) ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,
e) istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej;