Przemoc w rodzinie może dotyczyć każdego, niezależnie od jego płci, wieku, pozycji społecznej, zamożności, wykonywanego zawodu, stanu zdrowia czy wykształcenia.

Niezależnie od tego czy jesteś osobą doświadczającą przemocy, stosujesz przemoc czy też jesteś jej świadkiem, możesz uzyskać pomoc od Zespołu Interdyscyplinarnego oraz służb i instytucji współdziałających w ramach systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.